Ha d'omplir tots els camps indicats amb (*)
La finalitat i ús previst de les dades en si mateixa com del seu tractament, es prestar el servei sol·licitat o entregar el producte adquirit. A continuació podrà acceptar les finalitats que cregui convenient marcant la casella corresponent i prement el botó ACCEPTAR, tenint en compte que algunes finalitats poden ser necessaries per poder-li prestar el servei, en el cas de NO marcar aquestes caselles, no es podrà prestar/entregar el servei/producte associat.
(*) Camps obligatoris